LEV

Klachtenprocedure


Soms kan het gebeuren dat er tijdens een coaching, training, activiteit, etc. een fout wordt gemaakt of een misverstand ontstaat. LEV leven met hoogbegaafdheid draagt aan de kinderen en volwassenen uit dat we kunnen leren van onze fouten en misverstanden. Ook als coach doorloop je vele leerprocessen.


Als er iets niet goed is gegaan, koppel dit dan terug naar de praktijk. Dit kan per mail, brief, telefonisch of in een (uiteraard kosteloos) één-op-één gesprek. Samen zullen we bespreken wat de verdere stappen zijn en wat er in de toekomst anders gedaan kan worden om herhaling te voorkomen.