LEV

Coaching

Op dit moment is er een wachttijd voor alle diensten van LEV tot medio maart 2024. Voor plaatsing op de wachttlijst kan je mailen met LEV.


Soms doen er zich vervelende situaties voor in het leven. Je niet begrepen voelen, niet genoeg uitdaging op school of op het werk, gepest worden, ouders die uit elkaar gaan, het verbreken van de eigen relatie, het verlies van een dierbare. Het lukt niet altijd om alle gevoelens die deze ervaringen met zich meebrengen alleen te verwerken. Door gebruik te maken van coaching kan er inzicht gegeven worden in de redenen van het eigen handelen en het handelen van jouw omgeving. Door handvatten te geven op het gebied van hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit leer je jezelf beter kennen en gaat het steeds beter lukken om met tegenslagen om te gaan. Neem voor het inplannen van een intakegesprek contact op met LEV!


Volwassenen

Als je vast loopt op het werk, in jouw relatie of anderszins kan het fijn zijn om iemand een stukje mee te laten lopen in jouw leven. Waar loop je precies tegenaan en hoe komt dit? Welke hulpmiddelen kan je inzetten om jouw leven weer op de rit te krijgen? Samen gaan we, één op één of via skypeconsulten, actief aan de slag met de punten in jouw leven die je tegen het licht wilt houden. Het traject wordt bepaald door jou! Het kan zijn dat je aan één of twee sessies voldoende hebt, maar ook meerdere sessies met tussenpozen naar behoefte zijn een optie. Jouw behoefte is leidend!


Kinderen

Samen gaan we kijken hoe we de draad weer op kunnen pakken tijdens of na een vervelende situatie. Wat heeft jouw kind nodig om zich weer fijn te voelen? Wie kan welke rol nemen in dit traject en hoe pakken we dat aan? Door middel van observatie, oudergesprekken, maar vooral het kijken en luisteren naar het kind zelf, gaan we samen aan de slag om de wereld weer een fijnere plek te maken voor jouw kind. Na een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (evt. telefonisch) kunnen we besluiten om samen een coaching traject te starten. Een coaching traject omvat het volgende:


  • Intakegesprek met ouder(s) en kind
  • 4 - 8 coaching sessies bij LEV, thuis, op school of in de natuur.
  • Evaluatiegesprek
  • Eindverslag


Beelddenktraining "Ik leer anders" voor kinderen

Via de methode "Ik leer anders" gaan we met kinderen aan de slag om achterstanden bij spelling en/of rekenen weg te werken. Als ouder van een beelddenker is het belangrijk om actief onderdeel te zijn van het traject. Er zal geoefend moeten worden om de verschillende beelden te visualiseren. Tijdens de sessies laat de trainer ouder en kind zien hoe de methode werkt en thuis wordt dit aan de hand van het werkboek verder opgepakt. Een traject bestaat uit:


  • Telefonisch intakegesprek met de ouder
  • Gemiddeld 4 sessies aan de hand van het "Ik leer anders" werkboek
  • Afsluitend gesprek


Gezinscoaching

Soms weet je het even niet meer. Je hebt alles ingezet en niets lijkt te werken om jouw gezin positief te laten draaien. Het kan dan fijn zijn om iemand een kijkje in jouw keuken te geven, die gericht adviezen kan geven voor het gezin met hoogbegaafde en/of hoogsensitieve kinderen en ouders. Na een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek kunnen we besluiten samen een traject in te gaan voor gezinscoaching.


Een traject bestaat uit:


  • Opstellen gezinsplan (2 uur)
  • Evalueren en eventueel bijstellen gezinsplan na 3 weken (2 uur)
  • Eindevaluatie na 6 weken (1 uur)


Na jouw aanmelding bij LEV volgt een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de huidige situatie en of we jou/jullie verder kunnen helpen.


Tijdens het intakegesprek (bij individuele coaching) nemen we alle gegevens door en stellen we een plan van aanpak op. LEV coacht vaak bij de kinderen thuis of op school, net wat het prettigste is voor het kind.