LEV 

Voor HSP'ers, (U)HB'ers en beelddenkers

Beelddenken


Ieder mens wordt als beelddenker geboren. Rond de leeftijd van 3 jaar vindt er een omschakeling plaats naar het woorddenken. Ongeveer 5 - 7% van de mensen blijft visueel denken. Het kan heel fijn zijn om filmpjes in jouw hoofd af te kunnen spelen of zelfs een fotografisch geheugen te hebben. Op school is het lesaanbod echter gemaakt voor woorddenkers. Bij beelddenkers wordt hierdoor op termijn vaak een achterstand gezien bij taal en rekenen, waarbij soms gedacht wordt aan dyslexie en dyscalculie. Ook worden er meer concentratiestoornissen gezien en kunnen beelddenkers het lastig vinden om taken in de juiste volgorde te maken.

Door het toepassen van de "Ik leer anders" methode kan een kind leren om beelden op te slaan door visualiseren. Hierdoor kan in betrekkelijk korte tijd een eventuele leerachterstand worden ingehaald en krijgt het kind weer plezier in leren!

Bij volwassenen merken we vaak dat de moeite op school door het beelddenken zijn sporen heeft nagelaten. Sporen die belemmeren om volledig te kunnen functioneren in de maatschappij. Door deze sporen te ontdekken en deze een plek te geven middels enkele coaching sessies kunnen er weer mooie stappen voorwaarts gemaakt worden. Ook is het voor volwassenen mogelijk om te ontdekken in hoeverre bepaalde woordbeelden nog opgeslagen kunnen worden, zodat het spellen van woorden makkelijker gaat. Samen kunnen we dit onderzoeken!