LEV leven met hoogbegaafdheid

Voor (vermoedelijk) hoog- en uitzonderlijk begaafde kinderen

Welkom bij LEV!


LEV leven met hoogbegaafdheid is volledig ingericht op (vermoedelijk) hoogbegaafde of uitzonderlijk begaafde kinderen. 

LEV verzorgt individuele coaching thuis, op school of in de praktijk. Regelmatig merken kinderen dat het lastig is om zich staande te houden in de klas of in de privé situatie. Er kan sprake zijn van pesten, een gebrek aan uitdaging, niet passende opvoedstijlen en/ of gedragsproblematiek. Samen kijken we naar de uitdagingen van het kind. Wat heb jij nodig om te zijn wie jij bent? Hoe kan jij weer groeien en bloeien? Door middel van enkele coachingssessies brengen we de behoeften van het kind in kaart en vertalen dit naar aanpassingen op school en/of thuis en kijken we wat het kind zelf zou kunnen doen om zich beter te voelen.

Het kan in het dagelijks leven een uitdaging zijn om andere kinderen te vinden die qua interesses en zijnskenmerken op dezelfde golflengte zitten. Door middel van leuke en uitdagende activiteiten en het LEV! vakantiekamp geeft LEV kinderen de gelegenheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en met hen op te trekken. Door het inzetten van hoog- en uitzonderlijk begaafde begeleiding tijdens de activiteiten, merk je dat de kinderen zich snel veilig voelen en zichzelf durven zijn. 

LEV geeft lezingen, cursussen en workshops op maat voor ouders/verzorgers, leerkrachten, intern begeleiders, professionals in de zorg, etc. Door de nieuwste kennis omtrent hoogbegaafdheid te delen blijf je up to date en kan je deze kennis ook direct inzetten in de praktijk. Door kleine of grotere aanpassingen te doen thuis, op school of op het werk kan je voor de kinderen een wereld van verschil maken.